۱۳٩٢/٦/٢٥

باور کن باور کن تنها ماندی دلم

دردا من دردا تو دردا از عشق ما

باور کن باور کن غربت را  غصه را

ای آشنا

باور کن می میری می سوزی در گناه

سرگردان بی سامان بی یاور بی پناه

مرگت را باور کن تنها, بی تکیه گاه

ای همصدا

میسوزی میسازی با دردی این چنین

بی شعله بی آتش بی باور بی یقین

دلها را باور کن باورکن یارا

________________________________________

این آهنگ بسیار زیبا رو می تونید از لینک زیر دانلود کنید.

Downloadآهنگ

  • RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
  • Youtube