۱۳٩٢/٧/٩

معصومیت ما دخترا همین بس که حیا داریم

همین بس که دم نمی آوریم از احساس خود

همین بس که وقتی هم که می آوریم(دم رو میگم)

میگن:چه پررررررررررررررررررررررو!!!!دل نوشته

  • RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
  • Youtube