۱۳٩٢/٧/۱٢

چگونه میشود یا به زبان خودم بگم بهتره!چشمک چجوری میشه که آدم بخواد فک کنه حجابش ارضاش نمیکنه یعنی بسش نیست یعنی باز بگه کمه درحالیکه جز دست و صورت چیز دیگه ای پیدا نیست؟!یعنی مفهومش باطنیه؟سوال دل نوشته

  • RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
  • Youtube