۱۳٩٢/٧/۱٥

هرجا که خداباشه...میشه زندگی کرد

خدا همه جا هست....پس همه جا میشه زندگی کرد

پ.ن:زندگی کرد به این معنا که زندگی شاید نباشه(شرایط فعلیش)ولی زندگی میکنی(میسازیش)دل نوشته

  • RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
  • Youtube