۱۳٩٢/۳/۱٠

نمیدونم حقشو دارم یا نه!ولی یجورایی این چندوقته ازدرون خورد شدم!!منتها صدای خورد شدن رو کسی نشنید...وگرنه انقدربامرام دوروبرم هستن که یاریم بدن....شاید یه نوع حال گیری بود از طرف تو...ولی توصحت این موضوع هم شک دارم...توبعد از بخشش اهل حالگیری نیستی!هستی؟نه!نیستی!

شاید اولین دل شکستنی بود توی عمرم که حق غر زدن نداشتم...دل شکستگی که کلا ناراحتی..ولی آیا اما حقم نیست؟...شاید...ولی آخه بقول دوستم نوموخواااااااام...جالبه!غر زدم! چقدر رو دارم من!نه؟؟؟دل نوشته

  • RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
  • Youtube