۱۳٩٢/۳/۱٩

کلا مسلمونا به توکل که اعتقاد دارن ولی امروز خیلی دلم آروم میشد حتی وقتی یاد کلمه ی توکل میوفتادم نه یاد معنیش!حتی همین که فونتشو جلوی چشمام تصور کنم..البته نوع فونتش یادم نیست نمیدونم بی نازنین بود یا نمیدونم چی بود!....یه فونتی بود دیگه !گیر دادیا!!!!(مهره ی گم شده در خودش گم شده!و امتحانا بهش فشار آورده نمیدونه چی میگه شما ببخشید!چشمک)دل نوشته

  • RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
  • Youtube