۱۳٩٢/٧/٢۱

اگر نتوانستید یک ‘چرا’ برای انجام کاری پیدا کنید، انجامش ندهید.

 همیشه به یاد داشته باشید که علت انجام هر کاری چیست و آن را پس ذهنتان نگه دارید تا از مسیر اصلی خارج نشوید.


سخن بزرگان
۱۳٩٢/٢/٢٦

آدما گاهی لازمه

چند وقت یبار کرکره شونو بکشن پایین

یه پارچه سیاه بزنن درش و بنویسن :

کسی نمرده

فقط دلم گرفته

سخن بزرگان
۱۳٩٢/٢/٢٦

یادمان باشد!

هر پس مونده‌ای که‌ من زمین میندازم

قامت یه‌ نفرو خم میکنه ...
سخن بزرگان
۱۳٩٢/٢/٢٦


به کوچه ای رسیدم که پیرمردی از آن خارج می شد؛

به من گفت: نرو که بن بسته! گوش نکردم، رفتم.

وقتی برگشتم و به سر کوچه رسیدم؛ پیر شده بودم!!!
سخن بزرگان
۱۳٩٢/٢/٢٦

به سرآستین پاره کارگری که دیوارت را می‌چیند
و به تو می‌گوید ارباب، نخند!

به پسرکی که آدامس می‌فروشد و تو هرگز نمی‌خری، نخند!
به پیرمردی که در پیاده رو به زحمت راه می‌رود
و شاید چندثانیه کوتاه معطلت کند، نخند!

به دبیری که دست و عینکش گچی است و یقه پیراهنش جمع شده نخند!

 

پ.ن:از بزرگی بی نام و نشان،ولی این سخن تنها از ذهن یک بزرگ تراوش می کند.
سخن بزرگان
۱۳٩٢/٢/٢٦

اگر گناه وزن داشت،هیچ کس توان آن نداشت که قدمی بردارد

خیلی ها از کوله بار سنگین خویش ناله می کردند

و من شاید

کمر شکسته ترین بودم

پ.ن:

بزرگی که نامی ندارد ولی این سخن تنها از ذهن یک بزرگ ترواش می کندسخن بزرگان

  • RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
  • Youtube