دل نوشته(و عشق...)

پــــــــــــــــــــــــــــــروانه

با تمام وجودم این فیلمو حس کردم با اینکه تجربش نکرده بودم! ولی کاش میکردم! زندگی یعنی این! عاشق شخصیت پروانه بودم....نمردیمو دیدیم یه فیلم ایرانی خوب تموم شد! اونطور که میبایست!!!

انقدری بغض قسمت آخرش رو دلم سنگینی میکرد که حتی دلم نمی خواد بهش فکر کنم یا برای کسی تعریفش کنم! در صورتی که قسمتای اولشو برای n نفر تعریف کرده بودم ولی دیگه بسه....عاشق رمان نوشتنم....هزارتا ایده میاد تو سرمو میره....پروانه شاید بهترین رمان از نوع تصویری بود که خوندم!

/ 0 نظر / 74 بازدید