دل نوشته(چگونه؟)

چگونه میشود یا به زبان خودم بگم بهتره!چشمک چجوری میشه که آدم بخواد فک کنه حجابش ارضاش نمیکنه یعنی بسش نیست یعنی باز بگه کمه درحالیکه جز دست و صورت چیز دیگه ای پیدا نیست؟!یعنی مفهومش باطنیه؟سوال 

/ 1 نظر / 14 بازدید
رها

نمیدونم باطنی هست یا نه ولی یکی از دوستام که از من چادری تر بود ! می گفت گاهی دلم میخواد نامحرم حتی چشمام و دستام رو هم نبینه .