سخن بزرگ(پیر شدم)


به کوچه ای رسیدم که پیرمردی از آن خارج می شد؛

به من گفت: نرو که بن بسته! گوش نکردم، رفتم.

وقتی برگشتم و به سر کوچه رسیدم؛ پیر شده بودم!!!


/ 1 نظر / 25 بازدید
raha

خودت که می نویسی زیبا تر می نویسی عشق من :) خودت بیشتر برایم بنویس