دل نوشته(شما هم آره؟؟)

دختر وارد کلاس شد...مانتوش یکم کوتاه بودو میشه گفت با شلوار تنگی که پوشیده بود...جلب توجه میکرد....نگاه استاد را دیدم که بر پاهایش افتاد...از شرم سرم را پایین انداختم و دوس داشتم داد بزنم بگم استاد... جان من نگاه نکن!روی تو یکی خیلی حسابا باز میشه...جان من این فکر مثبتی که از تو،توی ذهنمه...خراب نکن....حرف خنده داری به خیال خودش زد(استاد رو میگم)منم لبخندی روی لبم اومد ولی صدای خنده ی یکی از دخترا بلندتر بودکه استاد زیر چشمی نگاهش کرد...گویا میخواست تایید خنده دار بودن حرفش را با دیدن خنده ی آن دختر بگیرد...و لبخندی هم بر لبان خودش بود...وای استاد شما هم؟...خواهش میکنم به احترام احساس  خوب دانشجویان نسبت به خودتون ، جلوی خودتون رو بگیرد حتی اگر خدایی نکرده شما هم جزو آره ها!هستید....خواهشا!

/ 1 نظر / 7 بازدید
raha

ای بابا ....