دل نوشته(آرام-ش)

کلا مسلمونا به توکل که اعتقاد دارن ولی امروز خیلی دلم آروم میشد حتی وقتی یاد کلمه ی توکل میوفتادم نه یاد معنیش!حتی همین که فونتشو جلوی چشمام تصور کنم..البته نوع فونتش یادم نیست نمیدونم بی نازنین بود یا نمیدونم چی بود!....یه فونتی بود دیگه !گیر دادیا!!!!(مهره ی گم شده در خودش گم شده!و امتحانا بهش فشار آورده نمیدونه چی میگه شما ببخشید!چشمک)

/ 1 نظر / 13 بازدید
رها

اگه میخوای خودتو پیدا کنی اول باید خودتو گم کنی نفسم :*