دل نوشته(نگاهم کن...)

بیا با من مدارا کن 

که من مجنونمو مستم

اگر از عاشقی پرسی

بدان دلتنگ آن هستم

بیا با من مدارا کن 

که دل غمگین و جان خستم

بیا از غم شکایت کن

که من هم درد تو هستم

بیا شکوه از دل کن

که من نازک دلی خستم

جدایی را حکایت کن

که من زخمی آن هستم

/ 0 نظر / 20 بازدید