دل نوشته(معنای زندگی به شیوه ی گمشده)

هرجا که خداباشه...میشه زندگی کرد

خدا همه جا هست....پس همه جا میشه زندگی کرد

پ.ن:زندگی کرد به این معنا که زندگی شاید نباشه(شرایط فعلیش)ولی زندگی میکنی(میسازیش)

/ 1 نظر / 14 بازدید
آ.ن

خیلی قشنگ نوشتی :*