دل نوشته(کاری کردم؟)

رنگ تعلق است و بی رنگی در نفی تعلقات...

کاش احساس خوبه,همیشه بود...کاش یکم فقط یکم تحویلم میگرفتی.کاش یکم آدم حسابی منو میدونستی فقط یکم!میدونم که جنبشو ندارمو زود پسر خاله میشمو دیگه نمیشه جمعم کرد.ولی خب :

انسان تغییر میکنه

+ من انسانم

____________________

پس من تغییر میکنم!

خب بده بعد جنبشم بده!نمیشه؟!خجالت

/ 1 نظر / 12 بازدید