سخن بزرگان(امید)

اگر نتوانستید یک ‘چرا’ برای انجام کاری پیدا کنید، انجامش ندهید.

 همیشه به یاد داشته باشید که علت انجام هر کاری چیست و آن را پس ذهنتان نگه دارید تا از مسیر اصلی خارج نشوید.
/ 0 نظر / 29 بازدید