دل نوشته(خسته ام)

خیلی سخته..خیلی!وقتی بفهمی رو آب بوده...وقتی بیشتر بفهمی گول خوردی!!!وقتی بیشتر بفهمی که احمق پنداشتنت!وقتی بیشتر افسوس بخوری وقتی بیشتر به روت آورده بشه وقتی نتونی فرار کنی وقتی راه فرار نباشه,نمیدونم شاید هم هست ,هست اما من هنوز گیرم!نمیدونم چطور نمیدونم چجور بخوام نمیدونم به کی بگم ازت بخواد نمیدونم چیکار کنم نمیدونم چی بخوام!نمیدونم حس احمقانه ی پوشی و تنهایی رو چیکار کنم نمی دونم صدای زنده ی تورو چیکار کنم!صدایی که امواجش پشت سرهم داره میره تو ذهنم...تو قلبم!تو به خدا میگی؟

/ 1 نظر / 6 بازدید
raha

یا حضرت عباس ! چت شده ؟؟؟؟؟؟!!!!!!![تعجب] منظورت از حس پوشی همون حس پوچی بود دیگه ، نه ؟[خنده]