مهندسی نرم افزار(فیلم آموزشی رسم use case در Rational Rose)

ذر این قسمت آموزشی از نحوه ی رسم use case در محیط نرم افزار Rational Rose برای شما ارائه شده.اگر در ابتدای کار روی پروژه ی درس مهندسی نرم افزار هستید توصیه می کنم از همین نرم افزار استفاده کنید نه نرم افزار هایی که مشابه عمل می کنند.

خودتون بعدا می فهمید نیشخند

usecase.rar

/ 0 نظر / 33 بازدید