# دل_نوشته

دل نوشته(نگهش دار در نره!)

همینجارو + همین گوشه ی دنیارو+ همین دل تنگی + دل واپسی هارو ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ همینارو توی قلبت نگه دار ــــــــ>خودت رو دست این کابوس نسپارو به ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 5 بازدید