دل نوشته(معصومیت)

معصومیت ما دخترا همین بس که حیا داریم

همین بس که دم نمی آوریم از احساس خود

همین بس که وقتی هم که می آوریم(دم رو میگم)

میگن:چه پررررررررررررررررررررررو!!!!

/ 1 نظر / 10 بازدید
رها

هرچی میام تواضع کنم چیزی نگم نمیشه ! [عینک] منظورت از دم نمی آوریم همون دم نمی زنیم یا دم بر نمی آوریم بود؟ مگه چای سبزیم که دم بیاریم ؟ الان یه نمونه دم بیار من ببینم ! جون من دم بیار ! [ابرو][نیشخند]